Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM SÔNG LÔ

Địa chỉ: Khu 10, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
– Trạm bê tông tự động 120m3/h đặt tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
– Trạm bê tông tự động 90m3/h đặt tại khu 7, Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ.
– Trạm bê tông tự động 60m3/h đặt tại Thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ

Hotline: 0986 48 96 96 035 932 6969

Website: http://betongphutho.com.vn

Tư vấn bê tông Phú Thọ 24/7